MH- Af Derby kullen

Mentalbeskrivning för af Derby kullen

Viltvattnets Evelina "Dimma" (labrador) resultat är det som är blåmarkerat. Sedan är respektive hund som genomfört MH inskriven med sitt namn på resultaten.

Stella - Dimhöjdens Stella Af Derby. Labrador
Galvin - Dimhöjdens Miguel Af Derby. Labrador
Yoshi - Dimhöjdens Hobby Af Derby. Labrador
Minka - Dimhöjdens Minka Af Derby
Peggy - Dimhöjdens Gemma Af Derby


Moment1.2.3.4.5.
1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med
morrning och/
eller bitförsök. Utförs ej inom tid.
Undviker kontakt
genom att 
dra sig undan
Accepterar
kontakt utan att besvara. Drar
sig inte undan
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
Stella
Galvin
Yoshi
Minka
Peggy

 

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b. Kontakt
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförs inom tid.Följer med motvilligtFöljer med men är inte engagerad i testledaren.

Peggy
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Stella
Galvin
Yoshi
Minka

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

 

1c. Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar
sig undan, söker stöd hos föraren

Accepterar hantering.

Stella
Galvin
Minka
Peggy
Accepterar,
Svarar med kontakt-beteende.

Yoshi

 

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

 

2a. Lek 1
Leklust
Leker ejLeker ej men
visar intresse
Startar långsamt, blir aktiv, leker

Peggy
Startar snabbt, leker aktivt
Stella 
Yoshi

 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Galvin
Minka

2b. Lek 1
Gripande
Griper ejGriper ej, nosar på föremålet.Griper tveksamt eller med framtändernaGriper direkt
med hela munnen.

Yoshi
Peggy

 

Griper direkt,
hugger föremålet i farten.

Stella
Galvin
Minka

2c. Lek 1
Dragkamp
Griper inteGriper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Peggy
Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar

Stella
Galvin
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Yoshi

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker,  alt.ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper

Minka

3a. Jakt
Förföljande

(1 & 2)

Startar inte/når ej fram till 1 hjul

Galvin
Startar avbryter innan föremålet


Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
Galvin
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet
Stella
Yoshi
Minka
Peggy

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. Jakt
Gripande

(1 & 2)

Nonchalerar föremålet. Alt.springer inte fram.
Galvin

Griper inte, nosar på föremålet.
Stella
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Yoshi
Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.
Stella
Galvin
Yoshi
Minka
Peggy

4. AktivitetÄr ouppmärk-
sam ointresserad
inaktiv.
Är uppmärksam
och lugn - står, sitter eller ligger.

Minka
Peggy

 

Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn.
Enstaka aktiv-
itetshöjningar.

 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Stella
Galvin

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.
Yoshi

5a.Avst.Lek
Intresse
Engageras ej av
figuranten.


Peggy
Kontroll, avbrott
förekommer.

Yoshi
Minka

Intresserad,
följer figuranten
utan avbrott

Stella
Galvin

 

Intresserad, vill
iväg. Enstaka
startförsök.

 

 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.Avst.Lek
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden

Stella
Galvin
Yoshi
Minka
Peggy
Visar enstaka hotbeteenden under momentets första del.

 

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del.

 

 

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c.Avst.Lek
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten inom tid.
Galvin
Peggy

 

Går fram när figuranten är aktiv på linjen
Yoshi
Minka

Går fram till den dolda men talande figuranten.Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning
Stella 

Går direkt fram till figuranten utan hjälp.

5d.Avst.Lek
Leklust
Visar inget
intresse.

Galvin
Peggy
Leker inte men
visar intresse.

Yoshi
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Minka

Griper direkt med hela munnen.
Drar emot, släpper inte.

Stella

5e.Avst.Lek
Samarbete
Visar inget
intresse.

Galvin
Yoshi
Peggy
Blir aktiv men
avbryter.
Är aktiv med
figuranten när
denne är aktiv.

Stella 
Minka
Är aktiv med
figuranten
intresse även
mot passiv fig.

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

 

 

6a. Över-
raskning.
Rädsla
Stannar inte eller kort stoppHukar sig och
stannar.

Stella
Galvin
Yoshi
Minka

 

Gör undan-
manöver utan
att vända bort
blicken.

Peggy

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m

6b. Över-
raskning.
Hot/Agg.
Visar inga hot-
beteenden.

Stella
Minka
Visar enstaka
hotbeteenden.

Galvin
Yoshi
Peggy

 

Visar flera hot-
beteenden
under längre tid

 

Visar flera hot-
beteenden och
någon attack.

Visar hot-
beteenden och
attacker som kan avslutas med bett.

6c. Över-
raskning.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.Går fram när
föraren sitter på
huk och talar till
overallen -
lockar på hunden

Går fram till
overallen när
föraren står
bredvid.

 

Går fram till
overallen när
föraren gått
halva avståndet.

Stella
Galvin
Yoshi


Går fram till
overallen utan
hjälp.

Minka
Peggy

6d. Över-
raskning.
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempo-
växling eller
undanmanöver.

Stella 
Galvin
Yoshi
Minka
Peggy
Liten båge
eller tempo-
växling vid någon
av passagerna.
Båge el. tempo-
växling vid
första pass-
agen. Minskat
utslag vid andra
passagen.

Båge el. tempo-
växling vid minst
två passager
utan minskad in-
tensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. Över-
raskning.
Kvarstående
intresse
Inget intresse
för overallen.

Peggy

 

Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid ett
tillfälle.

Stella
Galvin
Minka

Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid
minst två till-
fällen.

Yoshi
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med
overallen vid två
eller fler passager.

7a. Ljud-
känslighet
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Stella
Galvin
Yoshi
Minka

 

Hukar sig och
stannar

Peggy

 

Gör undan-
manöver utan
att vända bort
blicken.
Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m.

7b. Ljud-
känslighet
Nyfikenhet

 

 

Går inte fram inom tid.Går fram när
föraren sitter på
huk och talar till
skramlet - lockar
på hunden.

Går fram till
skramlet när
föraren står
bredvid.
Går fram till
skramlet när
föraren gått
halva avståndet.

Går fram till
skramlet utan
hjälp.

Stella
Galvin
Yoshi
Minka
Peggy

7c. Ljud-
känslighet
Kvarstående
rädsla

 

 

Ingen tempo-
förändring eller
undanmanöver

Stella
Galvin
Yoshi
Minka
Peggy
Liten båge, eller
tempo-
växling vid
någon av
passagerna.
Båge eller
tempoväxling
vid första pass-
agen. Minskat
utslag vid andra
passagen.
Båge el. tempo-
växling vid minst
två passager
utan minskad in-
tensitet.

Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d. Ljud-
känslighet
Kvarstående
intresse

 

 

Visar inget intresse.Stannar upp.
Luktar/tittar på
skramlet vid
ett tillfälle.

Galvin
Yoshi
Minka
Peggy
Stannar upp.
Luktar/tittar på
skramlet vid
minst två
tillfällen.

Stella
Biter i eller leker mot
skramlet.
Intresset minskar
efter hand.

Biter eller leker med
skramlet vid två
eller flera passager

8a. Spöken
Hot/Agg.

 

 

Visar inga hot-
beteenden.

Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera hot-
beteenden
under längre
tid.

Stella
Galvin
Yoshi
Minka
Visar flera hot-
beteenden och
någon attack.

Visar hotbeteende
och flera attacker.

Peggy

8b. Spöken
Kontroll

 

 

Enstaka kontroll
därefter inget
intresse/ engagerar sig inte
Tittar mot
spökena då och
då.
Kontrollerar/
handlar mot
spökena.
Långa avbrott.

Kontrollerar/
handlar mot
båda spökena.
Kortare avbrott.

Stella 
Yoshi

Kontrollerar/
handlar mot båda
spökena under
hela momentet

Galvin
Minka
Peggy

8c. Spöken
Rädsla

 

 

 

Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren.

Galvin
Yoshi
Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren.
Någon avstånds-
reglering

Minka
Peggy
Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren. Pendlar
mellan flykt-
start och
kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom
föraren. Pendlar
mellan flyktstart
och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

Stella

8d. Spöken
Nyfikenhet

 

 

 

Går fram när
föraren tagit av
figurantens för-
klädnad.


Peggy
Går fram när
föraren talar
medfiguranten/
lockar på hunden

Stella
Galvin
Minka
Går fram till
spöket när
föraren står
bredvid.
Går fram till
spöket när
föraren gått
halva avståndet.

Går fram till
spöket utan hjälp.

Yoshi

8e. Spöken
Kontakt

 

 

 

Avvisar eller
undviker
kontaktförsök.

Peggy
Accepterar
kontakt utan att besvara den.
Besvarar
kontakt när
figurant bjuder.

Stella 
Minka
Tar kontakt själv.
Balanserad.

Galvin
Yoshi

Intensivt kontakt-
beteende mot
figurant. Kan
hoppa och gnälla.

9a. Lek 2
Leklust

 

 

Leker ej.Leker ej men
visar intresse.
Leker - startar
långsamt men
blir aktiv.

Peggy
Leker aktivt,
startar snabbt.

Galvin
Yoshi
Minka

Leker mycket
aktivt, startar
mycket snabbt.

Stella

9b. Lek 2
Gripande

 

 

Griper ej.Griper ej direkt, nosar först på
föremålet.
Griper försiktigt
eller nyper i
föremålet.
Griper direkt med
hela munnen.
Stella
Galvin
Yoshi
Minka
Peggy

Griper direkt,
hugger föremålet.

10. Skott

 

 

 

Visar ingen be-
rördhet. Snabb
kontroll och sedan helt obe-
rörd.

Galvin
Yoshi
Minka
Peggy
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Stella
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken,skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

 

Dimhöjdens Stella Af Derby "Stella"

Dimhöjdens Hobby Af Derby "Yoshi"

 

Dimhöjdens Miguel Af Derby "Galvin"

Dimhöjdens Minka Af Derby

Dimhöjdens Gemma Af Derby "Peggy"

Viltvattnets Evelina "Dimma"