Dimhöjdens Loke Af Lynx

Dimhöjdens Loke Af Lynx

SE40567/2017

HD: A

AD: ua (0)

Öga:

prcd-PRA: Hereditärt fri

CNM: Hereditärt fri

EIC: Hereditärt fri

Meriter:

WT: nkl 59 poäng

Ägare: Erika Karlsson och Christian Pettersson. Rödeby

Loke 8 veckor
Loke 6 månader