Dimhöjdens Texas Af Barney

Dimhöjdens Texas Af Barney "Texas"

HD: A

AD: ua (0)

Öga:

CNM: normal via föräldarna

prcd-PRA: normal via föräldrarna

SD2: normal via föräldarna

 Meriter:

Lydnad:

klassvinst i startklass (inoff)

 Ägare: Sandra Ljungdahl & Alexander Modell. Furuby/Växjö