Dimhöjdens Sam Af Barney

Dimhöjdens Sam Af Barney "Peps"

HD: för ung

AD: för ung

Öga: för ung

CNM: normal via föräldarna

prcd-PRA: normal via föräldrarna

SD2: normal via föräldarna

 Meriter:

 Ägare: Tommy & Linda Lundin. Viken