Dimhöjdens Lucy Af Barney

Dimhöjdens Lucy Af Barney "Leia"

HD: för ung

AD: för ung

Öga: för ung

CNM: normal via föräldarna

prcd-PRA: normal via föräldrarna

SD2: normal via föräldarna

 Meriter:

 Ägare: Amanda Olsson & Mathias Lönnborg. Järbo