Dimhöjdens Webley Af Barney

Dimhöjdens Webley Af Barney "Webley"

HD: B-C

AD: ua (0)

Öga:

CNM: normal via föräldarna

prcd-PRA: normal via föräldrarna

SD2: normal via föräldarna

 Meriter:

 

Ägare: Åsa & Fredrik Johansson. Trädet