Dimhöjdens Love Af Lynx

Dimhöjdens Love Af Lynx

SE40568/2017

HD: A

AD: ua (0)

Öga:

prcd-PRA: Hereditärt fri

CNM: Hereditärt fri

EIC: Hereditärt fri

Meriter:

Mentalbeskriven

Lydnad:

godkänt resultat i startklass

 

Ägare: Maria Jacobsson. Växjö

Love 8 veckor
Love 6 månader