MH -Af Izar kullen

  • Viltvattnets Evelina "Dimma" (labrador) resultat är det som är blåmarkerat. Sedan är respektive hund som genomfört MH inskriven med sitt namn på resultaten.

Dimhöjdens Charlie Af Izar - Charlie 

Dimhöjdens Flame Af Izar -Isak                                                                              

Dimhöjdens Billie Af Izar Bonzon    

Dimhöjdens Donna Af Izar - Donna                                                                             

Dimhöjdens Ina Af Izar - Ina                                                                                     

Dimhöjdens Vega Af Izar -Vega                                                                               

Dimhöjdens Lykke Af Izar - Lykke

Moment 1. 2. 3. 4. 5.
1.a Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt med
morrning och/
eller bitförsök. Utförs ej inom tid.
Undviker kontakt
genom att 
dra sig undan  Vega

Accepterar
kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Charlie  Lykke

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
Bonzon        Isak         Donna           Ina

 

Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b. Kontakt
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförs inom tid.   Lykke

 

Följer med motvilligt

Följer med men är inte engagerad i testledaren.
Bonzon      Vega   Charlie

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren  Isak         Donna           Ina

 

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

 

1c. Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar
sig undan, söker stöd hos föraren       Vega

Accepterar hantering Donna Charlie  Lykke

Accepterar,
Svarar med kontakt-beteende.
Bonzon        Isak               Ina

 

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

 

2a. Lek 1
Leklust
Leker ej Leker ej men
visar intresse
Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt
Bonzon        Isak           Vega       Donna    Charlie      Lykke            Ina

 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

 

2b. Lek 1
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt
med hela munnen
Bonzon        Isak           Vega       Donna    Charlie      Lykke            Ina

 

Griper direkt,
hugger föremålet i farten.

2c. Lek 1
Dragkamp
Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot
Isak         Lykke          Ina

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar Bonzon Donna Charlie

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper      Vega

 

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker,  alt.ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper

 

3a. Jakt
Förföljande

(1 & 2)

Startar inte/når ej fram till 1 hjul


Startar avbryter innan föremålet


Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet
1&2 Bonzon  1&2 Isak       1&2 Vega    1&2 Donna 1&2Charlie 1&2Lykke    1&2 Ina

 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

3b. Jakt
Gripande

(1 & 2)

Nonchalerar föremålet. Alt.springer inte fram.
2.Isak

Griper inte, nosar på föremålet.
1.Isak         1.Vega
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
1.Donna 1.Charlie 1.Ina

 

 

Griper direkt, släpper        1&2 Bonzon    2.Vega    2.Lykke

 

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder.
2.Donna 2.Charlie 1.Lykke       2.Ina

4. Aktivitet Är ouppmärk-
sam ointresserad
inaktiv.

Är uppmärksam
och lugn - står, sitter eller ligger.
Vega    
Charlie        Ina

 

Är uppmärksam
och i huvudsak
lugn.
Enstaka aktiv-
itetshöjningar.
Bonzon    Isak      Donna    Lykke 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.

5a.Avst.Lek
Intresse
Engageras ej av
figuranten.


Kontroll, avbrott
förekommer.

Intresserad,
följer figuranten
utan avbrott 
Isak        Vega    Donna Charlie   Lykke         Ina

 

Intresserad, vill
iväg. Enstaka
startförsök.
Bonzon

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b.Avst.Lek
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden
Bonzon   Donna    Charlie     Lykke           Ina

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första del.  Isak          Vega

 

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.

5c.Avst.Lek
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten inom tid.
Lykke

 

Går fram när figuranten är aktiv på linjen
Bonzon      Isak

Går fram till den dolda men talande figuranten. Vega

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Charlie

Går direkt fram till figuranten utan hjälp. Donna            Ina

5d.Avst.Lek
Leklust

Visar inget
intresse.
Isak          Lykke

Leker inte men
visar intresse.
Ina

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

 

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.        Bonzon      Vega       Donna    Charlie

Griper direkt med hela munnen.
Drar emot, släpper inte.

5e.Avst.Lek
Samarbete

Visar inget
intresse.
Isak          Lykke           Ina

Blir aktiv men
avbryter.

Är aktiv med
figuranten när
denne är aktiv.
Bonzon Charlie

Är aktiv med
figuranten
intresse även
mot passiv fig. 
Vega       Donna

 

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

6a. Över-
raskning.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp Isak          Lykke           Ina

Hukar sig och
stannar.
Bonzon    Vega      Donna  Charlie

 

Gör undan-
manöver utan
att vända bort
blicken.

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m

6b. Över-
raskning.
Hot/Agg.

Visar inga hot-
beteenden.
Bonzon     Vega      Charlie     Lykke           Ina

Visar enstaka
hotbeteenden.
Donna

 

Visar flera hot-
beteenden
under längre tid

Visar flera hot-
beteenden och
någon attack.
Isak

Visar hot-
beteenden och
attacker som kan avslutas med bett.

6c. Över-
raskning.
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när
föraren sitter på
huk och talar till
overallen -
lockar på hunden
Bonzon

Går fram till
overallen när
föraren står
bredvid.
Charlie

 

Går fram till
overallen när
föraren gått
halva avståndet.
Isak         Donna


Går fram till
overallen utan
hjälp.
Vega       
Lykke            Ina

6d. Över-
raskning.
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempo-
växling eller
undanmanöver.
Bonzon       Isak           Vega       Donna    Charlie     Lykke           Ina
Liten båge
eller tempo-
växling vid någon
av passagerna.
Båge el. tempo-
växling vid
första pass-
agen. Minskat
utslag vid andra
passagen.

Båge el. tempo-
växling vid minst
två passager
utan minskad in-
tensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. Över-
raskning.
Kvarstående
intresse

Inget intresse
för overallen.
Isak        Charlie

 

Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid ett
tillfälle.
Bonzon     Vega      Donna     Lykke          Ina

Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid
minst två till-
fällen
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med
overallen vid två
eller fler passager.

7a. Ljud-
känslighet
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Charlie     Lykke

 

Hukar sig och
stannar
Isak             Ina

Gör undan-
manöver utan
att vända bort
blicken.
Bonzon   Vega    Donna

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m.

7b. Ljud-
känslighet
Nyfikenhet

 

 

Går inte fram inom tid. Går fram när
föraren sitter på
huk och talar till
skramlet - lockar
på hunden.
Bonzon
Går fram till
skramlet när
föraren står
bredvid.

Går fram till
skramlet när
föraren gått
halva avståndet.
Vega

Går fram till
skramlet utan
hjälp.
Isak          Donna     Charlie      Lykke             Ina

7c. Ljud-
känslighet
Kvarstående
rädsla

 

 

Ingen tempo-
förändring eller
undanmanöver
Bonzon       Isak           Vega       Donna    Charlie     Lykke           Ina
Liten båge, eller
tempo-
växling vid
någon av
passagerna.
Båge eller
tempoväxling
vid första pass-
agen. Minskat
utslag vid andra
passagen.
Båge el. tempo-
växling vid minst
två passager
utan minskad in-
tensitet.

Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter samtliga passager.

 

7d. Ljud-
känslighet
Kvarstående
intresse

 

 

Visar inget intresse. Bonzon      Vega       Donna

Stannar upp.
Luktar/tittar på
skramlet vid
ett tillfälle.
Isak       Charlie    Lykke          Ina

Stannar upp.
Luktar/tittar på
skramlet vid
minst två
tillfällen.
Biter i eller leker mot
skramlet.
Intresset minskar
efter hand.

Biter eller leker med
skramlet vid två
eller flera passager

8a. Spöken
Hot/Agg.

 

 

Visar inga hot-
beteenden.
Ina

Visar enstaka
hotbeteenden.
Bonzon      Isak          Vega      Donna   Charlie    Lykke

Visar flera hot-
beteenden
under längre
tid.
Visar flera hot-
beteenden och
någon attack.

Visar hotbeteende
och flera attacker

8b. Spöken
Kontroll

 

 

Enstaka kontroll
därefter inget
intresse/ engagerar sig inte
Tittar mot
spökena då och
då.

Kontrollerar/
handlar mot
spökena.
Långa avbrott.
Vega         
Ina

Kontrollerar/
handlar mot
båda spökena.
Kortare avbrott.
Bonzon        Isak         Donna    Charlie      Lykke

Kontrollerar/
handlar mot båda
spökena under
hela momentet

8c. Spöken
Rädsla

 

 

 

Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren.
Isak           Vega       Donna    Charlie

Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren.
Någon avstånds-
reglering
Bonzon   Lykke          Ina

Uppehåller sig i
huvudsak fram-
för eller bredvid
föraren. Pendlar
mellan flykt-
start och
kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom
föraren. Pendlar
mellan flyktstart
och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.

8d. Spöken
Nyfikenhet

 

 

 

Går fram när
föraren tagit av
figurantens för-
klädnad.

Går fram när
föraren talar
medfiguranten/
lockar på hunden
Bonzon    Vega     Charlie    Lykke          Ina

Går fram till
spöket när
föraren står
bredvid.

Går fram till
spöket när
föraren gått
halva avståndet.
Donna

Går fram till
spöket utan hjälp.
Isak

8e. Spöken
Kontakt

 

 

 

Avvisar eller
undviker
kontaktförsök.
Accepterar
kontakt utan att besvara den.

Besvarar
kontakt när
figurant bjuder.
Vega    
Lykke         Ina

Tar kontakt själv.
Balanserad.
Bonzon        Isak         Donna    Charlie

Intensivt kontakt-
beteende mot
figurant. Kan
hoppa och gnälla.

9a. Lek 2
Leklust

 

 

Leker ej. Leker ej men
visar intresse.

Leker - startar
långsamt men
blir aktiv.
Isak            Ina

Leker aktivt,
startar snabbt.
Bonzon      Vega       Donna    Charlie      Lykke

Leker mycket
aktivt, startar
mycket snabbt.

9b. Lek 2
Gripande

 

 

Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på
föremålet.
Griper försiktigt
eller nyper i
föremålet.
Griper direkt med
hela munnen.
Bonzon        Isak            Vega       Donna    Charlie      Lykke            Ina

 

Griper direkt,
hugger föremålet.

10. Skott

 

 

 

Visar ingen be-
rördhet. Snabb
kontroll och sedan helt obe-
rörd.
Isak           Vega       Donna    Charlie     Lykke           Ina

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Bonzon
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken,skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd.

 

 

 

 

 

Dimhöjdens Donna Af Izar "Donna"

Dimhöjdens Ina Af Izar "Ina"

Dimhöjdens Charlie Af Izar "Charlie"

Dimhöjdens Flame Af Izar "Isak"

Dimhöjdens Billie Af Izar "Bonzon"

Dimhöjdens Vega Af Izar "Vega"

Dimhöjdens Lykke Af Izar "Lykke"

Viltvattnets Evelina "Dimma"