Dimhöjdens Billie Af Izar "Bonzon"

Bonzon 4 månader

Dimhöjdens Billie Af Izar "Bonzon"

SE42871/2012

HD: B

AD: 0 (ua)

Öga: ua

CNM normal via föräldarna

Meriter:

Genomfört MH- Känd mentalstatus

Ägare: Ken & Anne Seiborg. Värends Nöbbele.