SEVCH Dimhöjdens Charlie Af Izar

Charlie 10 månader

SEVCH Dimhöjdens Charlie Af Izar

SE42870/2012

HD: A

AD: 0 (UA)

Öga: ua

CNM normal via föräldrarna

Meriter:

Viltspår:

 Godkänd anlagsklass

1:a pris öppenklass

Svensk Viltspårschampion SEVCH

Jakt:

Godkänt brukspröve

Deltagit c-prov

Deltagit unghundsderbyt 2014

 

Genomfört MH- Känd mentalstatus

 

 

Ägare: Sofia Nälgård. Värends Nöbbele