Dimhöjdens Donna Af Izar

Donna 10 månader

Dimhöjdens Donna Af Izar

SE42869/2012

HD: A

AD: 0 (ua)

Öga: ua

CNM normal via föräldrarna

Meriter:

Jakt-

Godkänt brukspröve

Viltspår-

Godkänd i anlagsklass 

 

Genomfört MH- Känd mentalstatus

 

Ägare: Stefan Karlsson. Attsjö/Hovmantorp