Dimhöjdens Ina Af Izar

Ina 10 månader

Dimhöjdens Ina Af Izar

SE42868/2012

HD: B

AD: ua (0)

Öga: ua

CNM normal via föräldrarna

Atopi

Meriter:

Jakt:

Deltagit brukspröve

c-prov (wt): Deltagit, 60 p på första starten i NKL

Viltspår:

Godkänd i anlagsklass

 

Genomfört MH- Känd mentalstatus

 

Ägare: Mats & Anette Ericsson. Rävemåla