Dimhöjdens Flame Af Izar "Isak"

Isak 10 månader

Dimhöjdens Flame Af Izar "Isak"

SE42867/2012

HD: B

AD: 0 (ua)

Öga: ua

CNM normal via föräldrarna

Meriter:

Jakt:

Godkänt brukspröve

C-prov (wt): deltagit

Viltspår:

Godkänd i anlagsklass

2 st 1:a pris i ÖKL varav ett med HP

 

Genomfört MH- Känd mentalstatus

 

Ägare: Marie & Ulf Thorén. Växjö