SEVCH Dimhöjdens Lykke Af Izar

Dimhöjdens Lykke Af Izar

SE42866/2012

HD: B

AD: 0 (ua)

Öga: ua

CNM: normal via föräldarna

prcd-PRA: normal/clear

EIC: normal/clear

SD2: bärare/carrier

 Meriter:

Jakt:

Godkänt brukspröve

C-prov (wt): 1:a pris NKL

Viltspår:

Godkänd i anlagsklass

1:a pris i öppenklass

Svensk viltspårschampion, SEVCH

 

Genomfört MH- Känd mentalstatus

 

Ägare: Linda Loodh. Växjö