SEVCH Dimhöjdens Vega Af Izar

Vega 10 månader

SEVCH Dimhöjdens Vega Af Izar

SE42865/2012

HD: B

AD: ua (0)

Öga: ua

CNM normal via föräldarna.

Meriter:

Jakt:

Godkänt brukspröve

C-prov (wt): 1:a pris NKL 94 poäng

Viltspår:

Godkänd i anlagsklass

1:a pris öppenklass

Svensk Viltspårschampion   SEVCH

1:a pris i elitklass

Genomfört MH- Känd mentalstatus

 

Ägare: Charlotte Rydin. Växjö